ܡ Kabulnath
Deutsch
 
 
 
یی
 
ی

 

یی      

ی    

ی

ј ی

  

ی ܐ

  ϐی  ܐ 

ی         ʿ

ی ی ی ܐ

  

ی ی

ی    ی

ی

 

     

Ԙی

ǐэ

 

ی   2008

 

٨٠                                   ١٣٨۷                 Ӂ 2008