کابل ناتهـ، KabulnathDeutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 
 
 
 

يک جمهوريت ديده به جهان گشود

 

برگردان: ايشور داس

 

Darmstädter Echo, 1. Seite, vom 29. Mai 2008

 

ديروز (28.05.2008)  سلطنت ٢٤٠ ساله در نيپال پروردهء  دامن هماليا،  با به قيام آمدن نظام جمهوري، فروريخت.

 

اعضاي مجلس قانونگذار که در اثر آراي مردم در ماه اپریل برگزيده شده اند و رسالت برنامه ريزي قانون اساسي جديد نيپال را دارند، همه با يکصدا تصميم قاطع شان را براي بنيانگذاري نظام جديد اعلام داشتند.

 

نخست وزيري دورهء انتقالي آقاي گيراجا پرساد (Girija Parsad) اظهار داشت: "امروز، روزيست که در واقع رؤياهايم به حقيقت پيوسته اند."

 

وزير داخله آقاي کرشنا پرساد زيتاوله (Krishna Parsad Sitaula) صحبت از « انقلاب مردم » داشت.

 

پادشاه نيپال بعد ازين مانند يک تبعهء معمولي و عادي ميباشد.

 

مجلس قانونگذار، به واقع در جايگاه پارلمان مؤقت، حکومت جديد انتقالي را جهت پيشبرد امور کشوري نامزد خواهد کرد. بيشترين اعضاي اين حکومت، از جنبش مائويست ها که در ماه اپريل سال روان اکثريت آرا را در انتخابات ازاد از آن خويش ساخته اند، خواهند بود.

 

مائويستها ده سال تمام عليه نظام شاهي مسلحانه مبارزه کردند که در اين راستا اضافه از سيزده هزار انسان جانهاي شان را از دست دادند.

 

با استقرار نظام جمهوري در نيپال، نخستين بار در روند بيشتر از دو دههء پسین، باردگر در يکی از  کشور هایی جهان، نظام شاهي سرنگون گردید.

 

آخرين بار، در سال 1987 کشور ( فيدشي Fidschi) [ جزیزه یست در جنوب زیلاند جدید و شرق آسترالیا ] نظام جمهوري را برگزيد.

 

لینک مرتبط:

http://www.kabulnath.de/Salae_Charom/Shoumare_72/Ischwar%20Dass.html

 

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۷٤             سال چهـــــــــارم                    جوزای    ١٣٨۷                  جون 2008