ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 
 

               ی ǘ

    

 
یی ی

 

 

ی ی یԝ ی ی. یی ی یی Ѻ ی ی. ی ی 20 ی ی ی . ی ی . یی ی یϡ ی ی ی ی ی͝ی ی ǘ یی ی . ی Ȑی ی ی Ν ϡ ی ی یی .


ی ی ی . ی ی ۀ . ی ی ی . یی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی . ی ی Ԙیی ی یی یϡ یی ی јی یی ǘ ی یی.


یی. ی ی یϺ ییϺ ی یی ییϺ ی ی یی ی ۀ ȁی ی ی Ә ی ی یی. ی ی ی ی ی ی ییϺ ی ژ یی Ș ی ی یϺ ǁ ی ی یی یی ی. ی.


ی ی ی یی ی یی ی ȍ ی ȝ Ș یی یی. ۀ یϺ ی ی ی ی ی ی ی ی И ی ی ی ǐ یϻ 㝁ѐی ی ی ی ی ی坝ی ټ ǻ ی یʺ ی ی ی ی ی ی ی ی ʻ ی ی ی ӝ ی یی ی ی ی ی یی یʡ ییϡ یی ی ی... ی ی ی! یϿ

   ۳۹۹                         ی۱۴۰۰                       ی  یی            ی   ۲۰۲۲