کابل ناتهـ، Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 

   

برشنانظری – تورانتو

    

 
 هندو ها و سیکهـ های کانادا نگران وضعیت در افغانستان

 

 

 
در واکنش به حمله انتحاری که منجر به کشته و زخمی شدن شماری از سیکهـ ها و هندوباوران افغان در ولایت ننگرهار گردید، جامعه ی هندوان و سیکهـ های مقیم کانادا با ارسال نامه یی به دولت افغانستان، خواستار تامین امنیت اقلیت ها در آن کشور گردیده است.
جامعه هندوان و سیکهـ ها کانادا به تازه گی با مراجعه به دفتر جنرال قنسلی افغانستان درشهر تورانتو، نامۀ خود را به دیپلومات های افغان سپرده و خواسته اند تا این نامه به رهبران حکومت وحدت ملی در کابل رسانده شود.
در حمله انتحاری دهم سرطان ( اول جولای ) امسال ، نزده تن از افراد کشته شده و بیست و هشت تن دیگر نیز جراحت برداشتند.
در میان کشته شده ها، هفده تن از هندو ها و سیکهـ ها نیز شامل بودند. اوتار سنگ خالصه یگانه کاندید انتخابات پارلمانی افغانستان از جامعه سیکهـ و هندوباوران افغان نیز از کسانی بود که در نتیجه حمله انتحاری جان داد.
راویل سنگهـ یکی دیگر از روشنفکران و فعالان جامعه مدنی در افغانستان نیز در این رویداد جان داد. از وی به عنوان یکی از فعالینی یاد می شود که همواره از طریق رسانه های اجتماعی و گردهمایی ها در مورد همزیستی مسالمت آمیز صحبت می کرد.
گفته شده است که تعدادی از هندو ها و سیکهـ های که در این رویداد جراحت برداشته اند، تا هنوز نیز تحت تداوی قرار دارند و تعدادی نیز برای تداوی به بیرون از کشور به ویژه به هندوستان رفته اند.
در این نامه ضمن تقبیح حملات انتحاری و تروریستی که در افغانستان صورت می گیرد، از مردم افغانستان و به طور خاص از اقلیت های ساکن در کشور، از جمله از سیکهـ ها و هندو ها ابراز حمایت گردیده است.
در بخشی از این نامه که به وسیله شری راوی هودا (Sri Ravi Hooda ) به خانم جمیله امان یکی از دیپلومات های ارشد جنرال قنسلی افغانستان در تورانتو تسلیم داده شد، آمده است که دولت افغانستان بایستی برای خانواده های قربانیان این رویداد غرامت بپردازد تا آنان بتوانند به راحتی به زنده گی شان ادامه بدهند.
هندو ها و سیکهـ های افغانستان برای دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی که به ولایت ننگرهار سفر کرده بود، انتظار می کشیدند که حمله کننده انتحاری آنان را هدف قرار داد. گروه تروریستی داعش مسوولیت این رویداد را به عهده گرفته است.
در این نامه همچنان گفته شده است " هر حمله یی که توسط تروریستان در قلمرو افغانستان و بالای جوامع آن کشور صورت می گیرد، حمله بر حاکمیت و نهاد های دموکراتیک در هر گوشه یی از جهان پنداشته میشود"
جامعه هندو ها و سیکهـ های مقیم کانادا، با اشاره به ادامه خشونت ها در افغانستان، گفته است که در جریان بیست سال گذشته از تعداد اقلیت های ساکن در افغانستان به شدت کاسته شده است و نیاز است تا برای حفاظت از آنان اقدامات جدی روی دست گرفته شود.
پس از سقوط حکومت رئیس جمهور داکتر نجیب الله در کابل، تعداد زیادی از هندو ها و سیکهـ های افغانستان مجبور شدند تا کشور را ترک کنند و تعدادی نیز خانه ها و دارایی های شخصی شان را از دست دادند.
نماینده های جوامع سیکهـ و هندو در کانادا ضمن تسلیم دادن این نامه، نگرانی عمیق خود را به صورت رو در رو نیز با دیپلومات های افغان در قنسلگری افغانستان در میان گذاشته و گفتند که آنان از مردم افغانستان حمایت می کنند و انتظار دارند تا رنج های را که آنان در جریان سالهای جنگ متحمل گردیده اند، پایان بیابد.
دیپلومات ها در جنرال قنسلی افغانستان در تورانتو ضمن دریافت نامه، از همدردی جامعه سیکهـ و هندو باور کانادا با افغانها ابراز سپاس کرده و وعده سپرده اند که این نامه را به مقامات بلند پایه دولتی در کابل می رسانند.
سیکهـ ها و هندوباوران مقیم کانادا، اقلیت پر نفوذی را در این کشور تشکیل داده اند. هرجُن سنگهـ به عنوان وزیر دفاع، نوید سنگ به عنوان وزیر انکشاف اقتصادی و ساینس، و امرجیت سوهی به حیث وزیر منابع طبیعی حکومت فدرال کانادا ایفای وظیفه می کنند.
نامه جامعۀ سیکهـ ها و هندوباوران کانادا در حالی به مقامات افغان تسلیم داده شده است که رئیس جمهور غنی و داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در دیدار با نماینده های سیکهـ و هندوباور افغانستان در کابل گفته اند که دولت حمایت های بیشتری از اقلیت های افغانستان خواهد داشت و ضمنا با خانواده های قربانیان رویداد روز دهم سرطان در ننگرهار نیز کمک های لازم را انجام می دهند.
 

بالا

دروازهً کابل

الا

شمارهء مسلسل  ۳۱۸      سال  چهــــــــــــــــــاردهم                 اسد/ سنبله ۱۳۹۷          هجری  خورشیدی        شانزدهم اگست    ۲۰۱۸