ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 

   

ی ی

    

 
ی

 

 


ی

ی ی
ی
ی ی ی
ی

ی ͘
ی یΘ
ی Ґ
ی
ی ϐی
ی ی
ی ی

یی ی یی ی

ی ی
ی ی ʿ
ی
ی ی ǘ Ґ!

ی


ی ..
ی یی ..
ی ی ی ی
ی ی

ی Ӂی
ی ی

 ۳۱۷                          ۱۳۹۷          ی  یی         ǐ    ۲۰۱۸