ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 

   

 یی

    

 
Ԙ
                 
                    ی

 ۱
! .
یی ی ی . ی ی ی .
ǡ ی ی . یی یǘ ی ʡ ی یǘ . یی . ۀ ی ی. یǘ ی ی . ی ی ی ی!
. . .
ی یی ی . ی ی ǡ ېی ǡ ی ی . یی ی ѐ ی ۀ ǡ ی ʡ Ԙ .

 

.

 

ی یی ی یϡ ϡ ی ی Ԙ ی ی. ǐ ی یی ی ی ی ی ލۀ ǘ ی. ی ȡ ی ی ی یی. ی یϡ Ϙی ی ی ی ی یԡ ی. ی ی ی ی . . .


۲
". . .ǐ Ԙی ی ییϡ ǘی ی ی."

 

!
یی ѐ ی ی ی ی ی ʡ . ی ی ی یی !
ǡ ی یی :
"ی ǐ ی ی ϡ ی Ͽ "
эۀ ی ی ی یԡ ی ی ی С ی ی یی.
!
ی ی . Ԙی ۀ ی ی یۀ ی ی. Ԙی .
ۀ ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی .
јی ی ی ی ی. ی ییϿ
یی ی ی. ی . یی ی ی ی یۀ ی ی.
!
یی یی . ی ی ی ǘ ی . ی . یی ی .
ی یی یϡ ی. ی ی ی ϡ یی. ی ۀ Ԙ ی ی ی یϡ ی ! ѐی ݘ ی ی ی یϡ ی !
!
ǐ Ԙی ی ییϡ ǘی ی ی:
ی ی ی " " یϡ ی ی ییϡ ی یی ی ی ی یϡ ی ی ʿ. . .
.

 

 ۳۱۷                          ۱۳۹۷          ی  یی         ǐ    ۲۰۱۸