ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 

   

 

    

 
ǡ ѐ

 


ی ی!
ی ǡ ی ی ی ی ی یی ی . ی ی ی ی ی ϡ ی .
ی ی ǡ ی ǡ ی ی ی ѐ ϡ Ԙ .
ϡ ی .
.


ǡ ѐ

ی

ی ی! ѐ Ԙ ی ی ی ی ǁی . ی ی Ԑ ی ی э . ی ی ی یʡ ی ی ی ی ی ی . ی Ԙ یی ی . ی ی ی ی.

 


یی ǡ ی ی .

ی یی

ی ی ϡ ی:
۱۳۴۲ ی ǘٔ ی ی ǡ یϡ ҡ ی . ی ی . ǐ ǐی ی ی ی Ϻ ی ی. ی ی ی . ی . .

 

??Û?ØÙ?Ù?Ø Û?ØÙ?Ø??s Profilbild, ??Bild kÃnnte enthalten: ??????Û?ØÙ?Ù?Ø Û?ØÙ?Ø????, Selfie und Nahaufnahme????
Ϙ ی ی
 

ی ǡ ۹۶ی ѐ. ی ی یȡ ی . ی ۵ ی ی . ݘی ی ϡ ی ݘ ی یی ی یی ȝیی . یی ی ی (͘ی) ʺ ی ی 䝘 ϡ ی ݘی ԝی یʡ ی ی یی یѐ сی . ی یی ی ϡ یʝی ی ی ύ ʝیی ϡ ی ی ی ǁ ϡ ی ی ی ی Ϻ ʡ ǡ ی ی ی ی ی .

 

 


ی ی

ѐ ی . ی ی ی ی ی ی ی. ی ۀ ی . ی ی Ϙی ی یԡ " ی " . ی ی ی ی ǐ یʡ ی .


: ی


ی ې Θ ی ګ ی ۹۶ ی . ی . ΁ ټ یې ې ړی . ی ی ی ʘښ یې ښی یې ϡ ړ ی ی ې јړی یڅ یېږ ی ی ځ ټ ی ړ . ی ې یې ډې ړ ې یې ΁ ځ یې ی . ګ ې ΁ ی ی ی ې . یې یځ ی : ی ی یی ی ی : ی ی ی Ș یی : ګ ԁ ځ ګټ څګ ǁ Ӂ ې ی ړې ې ې .

ښ ی ځ څ ټګۍ Our President Hochemen ټ ی ی ی ی ټ ې ی ې. ǡ یټ ېښ . یټ ې ی ې ې څ ې. ځۍ ږ ړ. ې څ ی ږ ی ۍ ی ی یʺ څ یې ی ښ ړ. یې ړ ې ې ې یې ی یټ ی ښ ړی ی ښ ی ی . ΁ ټ ې ی ټګی ګ ېږې ΁ ی ی ی ې یی ی јې. څсځ ټ ј ی.

ښ ی ې څ ړ ی ی ځ ړ ی یی ی ی یی. څ یې ې ړ ی. ې ځ څ څ ی ښ ی یی ډ ټ ځ ړی . یی ډ ېې . یې ی ړ. ګړی ېږ یی ړ ړ ړ څ ی ې ј ی ی ǘړ.

ی ږ ځ . ړی ی. ԁږی ږ ǘ ګ ړ ې ړ. ېږ یی څې یې ی ی ټ یې ګ ړ . ی ی ړ یګړ . ډې ی یې ی ی ǘی ړ.

΁ ی ۍ ټ ړ ړ ی ړ . ی ی ړ ΁ ګ ډ څې ی ی څ ړ.

 

 

Azizullah Imas Profilbild, Bild kÃnnte enthalten: eine oder mehrere Personen, Bart, Sonnenbrille und im Freien

ی ی

ʁ
...

ی
ی

ی ϡ ѐ Ԑ یی ی .
ی ی ی ی ی یی ی ییی ی ی - ی Ԙ ی - ی ۀ ȝی ϐ ѐ ی یی ی ییی یی ʡ ی ی. ی ی ی ʝ ݘ ی ʡ ی ی یی .
ی یی ѐی ۀ ی یی ی ی ʝ ی 䐝ǡ یی ی . ی ϐ ی ј ی .

 

 

Dawlat Dawlatyar
14. Juli um 20:36
!
ǡ ѐ ٩٦ ϡ .
 . ѐ .
ѐ .
ǎ ѐ
ʡ ϐ .
 

 

 

 

 ۳۱۶                           / ۱۳۹۷          ی  یی          ی    ۲۰۱۸