ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 

   

ی

    

 
Ә

 

 


ی ی ʘیی
ی ی ی ʘیی

ی ǘ یی ی
ی ʘیی

ی ! :
ѐی ʘیی

ی ی Ә
ی ʘیی

ی ی ی
ی 坐ی ʘیی

! Ә ی
یی ی ʘیی

 

 ۳۱۳                               ۱۳۹۷          ی  یی              ۲۰۱۸