ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 

   

 

    

 
ی ی ی ی ی

 

 


 
ی ی ی یԐ .
یی ۱۱۲ ی ϐی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی .

ی ی ی ی ی ی یی .
یی ی ʝی ی ی ی Ԙ ی ی یی ی ی ی ی ی ی.
ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی.
ی ی Ԙ یی ی .
ی ی ی ی یی ی ی ϐی یی . ی ی ی ی ی ѐی .

ی ی ی ی ی یی ј ی ی ی ј ی ی ی .

 ۳۱۲                                / ۱۳۹۷          ی  یی           ی    ۲۰۱۸