کابل ناتهـ، Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 

   

 

    

 
معرفی کتاب

 

 

روح دانا

یادنامهٔٔ علامه صلاح الدین سلجوقی

به کوشش نصرالدین سلجوقی

ناشر موسسهٔ پژوهشی هرات۱۳۹۶
ویراستادر دکتر خلیل الله افضلی
صفحه آرا ذکریا محمدی

 

کتاب روح دانا که یادنامهٔ از کارهایی پژوهشی، نوشته ها، برخی از اشعار، خاطره ها، شماری از مقاله ها، نامه و یادبود ها و هممایش هایی علامه استاد صلاح الدین سلجوقی می‌باشد.
کتاب در ۳۰۱ برگه شماری نگاره های بی‌مانند و نشر ناشده ی علامه سلجوقی را همراه داردکه از هر باب دیدنی و جالب اند.

جناب نصرالدین سلجوقی با همدلی برخی دوستان فرهنگی شان همچو جناب فضل الرحمن فاضل و یکی دوی دیگر توانسته است با پذیرش زحمات بسیار زیاد این همه مطالب را جمع‌آوری کند و با خویشتن‌داری آن را اقبال چاپ نصیب گرداند.
جناب نصرالدین سلجوقی در پیش‌گفتار کتاب می نگارد:
«خوشحالم اینکه بار دیگر دور از وطن موقع برایم میسر شد تا با جمع آوری یک سلسله مطالب ، شامل ، یادداشت ها ، مقالات ، مناظره ها ، مکاتبه ها ، یادواره ها در خصوص احوال وآثار علامه صلاح الدین سلجوقی را در یک مجموعه تحت نام «روح دانا ؛ یاد نامه ء علامه سلجوقی » به دوست داران و پژوهشگران فلسفه ، تاریخ وادبیات کشور تقدیم می کنم یک یک یادنامه در خصوص به مطالعه و دسترس دانش پژوهان ، پژوهشگران فلسفه ، تاریخ وادبیات کشور تقدیم می کنم.
در زمینهء کار های تحقیقی همواره یک انگیزهء مرا واداشته است تا به طبع ونشر اثری بپردازم. درین مورد روزی نظر مرا سایت وزین رسالت که توسط استاد خواجه بشیراحمد انصاری استاد دانشگاه ایالت تکزاس امریکا راه اندازی شده معطوف نمود. اوشان در سایت خود متن سخنرانی استاد سلجوقی را از زبان عربی به فارسی ترجمه نموده ، ودر یکی از صفحات سایت مذکور ،از عموم دوستان تقاضا نموده بودند تا به جمع آوری مطالب مختلف پیرامون علامه سلجوقی اورا یاری رسانند تا وی بتواند آن موضوعات را ازطریق همین سایت بدسترس آنانیکه در زمینه نیازمند اند قرار دهد. مدت مدیدی از آن پیشنهاد سپری شد و در اجرای آن امر خیر به نسبت عدم دریافت منابع اقدامی صورت نگرفت ، روی این ملحوظ من به آن اندیشه شدم تا با موضوعات دست داشتهء خود ، به جمع آوری یادداشت ها ، خاطره ها از طریق کتابخانه ها و همکاری دوستان پرداخته و آن مطالب را بصورت لقمه لقمه اندوخته ورقعه رقعه همه را به هم پیوند زده انرا به عنوان یک مجموعه به فحوای بیت زیر مدون سازم:

تمتع ز هر گوشهء یافتم             ز هر خرمنی خوشهء یافتم

باید علاوه نمود که در تحقق و تتبع این کار همکاری دوستان و عزیزان گرامی برایم نهایت ارزنده بوده است. از دوست گرامی و دیپلومات ورزیدهء کشور جناب آقای فضل الرحمن فاضل سفیر دولت اسلامی افغانستان ، که همین اکنون به عنوان سفیر در قاهره در محلی که زمانی علامه صلاح الدین سلجوقی به صفت سفیر کبیر دولت شاهی افغانستان ایفای وظیفه می نمودند هم اظهار سپاس و امتنان دارم چه ایشان با یک ابتکار عالی نه تنها در تاسیس کتابخانهء علامه صلاح الدین سلجوقی در آن سفارت اقدام نمودند بلکه بعضی آثار علامه را از عربی به فارسی و بالعکس آن برگردان نموده و تعدادی از آثار را تجدید چاپ کرده و با تعدای از مکاتبات رسمی استادرا که با شخصیت ها ورجال سیاسی چون جمال عبدالناصر و- به دسترس من قرارداده اند که از آن مکاتبه ها درین رساله هم استفاده بعمل آمده است.
شخصیت علمی دیگری چون استاد محمد صدیق راشد سلجوقی در قسمت ترچمه مکا تبات استاد سلجوقی از عربی به فارسی مرا یاری رسانیده اند و هم از معلومات ها و یادداشت های مختلف شان مستفید شدم که از همکاری شان اظهار شکران می نمایم.
شایستهء یاداوریست که در ویرایش علمی و دوباره خوانی این یادنامه آقای داکتر خلیل الله افضلی از همکاری شایستهء خود دریغ نفرمودند و همچنان از انجمن فرهنگی بایسنغر تحت مدیریت شان هم اظهار سپاس می نمایم ، که سلسله نشرات خودرا بااین دفتر آغاز می نماید روی این ملحوظ موفقیت مزید این انجمن نو ظهور را در راه معرفی و گسترش فرهنگ و تاریخ افغانستان از خداوند متعال استدعا دارم.
با ذکر مراتب فوق امیدوارم تا تدوین این مجموعه نزد فرهنگیان مان کاری از آب درآید که روح و روان شایستهء فرهنگی آنانی که کنون در جمع می نمیباشند و فرهنگیانی که در قید حیات اند و آرزو های بیشتر را در گسترش امور فرهنگی در پوست و جان خود می پرورانند پسندیده آید. اگر درزمینه کدام اشتباهات یا کاستی صورت گرفته باشد امید معذرت مرا پذیرفته وبا پیشنهادات و راهنمائی های ثمر بخش خود برای چاپ بعدی مرا مستفید سازند. و من الله التوفیق.»

کابل ناتهــ، چاپ کتاب را نخست به جناب نصرالدین سلجوقی تبریک عرض می‌دارد و همزمان برای اهل مطالعه، خوانش این کتاب را صمیمانه پیشنهاد می‌دارد.


این کتاب ارزشمند را می توان از نشانی: هرات، پای حصار، کوچه ارگ، ساختمان باغ شهر، موسسه پژوهشی بایسنغر به دست آورد و از کتابفروشی آریانا در شهر نو کابل و دیگر کتابفروشی هایی هرات بدست آورند.

بالا

دروازهً کابل

الا

شمارهء مسلسل  ۳۰۳  سال  سیـــــــــزدهم                    جــــدی   ۱۳۹۶                       هجری  خورشیدی    اول جنـــــــــــــــــــوری ۲۰۱۸