ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 

   

ی ی

    

 
.....

 

 


͡ Ӂی ی Ȑ
ی ی Ȑ
Ȑی ی
ی ...Ȑ
ی
ی ی ....Ȑ
Ԙی ی ی ی
ی ǡ Ȑ ی Ȑ
یی ی
Ȑ
ǘ یی ʡ
ǎ ǎ یǡ ی Ȑ
ی Ԙ ѐ
ی ی ǐ Ȑ
ی э Ә
ی Ȑ
ی یی
ی Ȑ
ی_ی
28 ǘ2017

  ۲۹۹      ی                        ۱۳۹۶                       ی  یی         ۲۰۱۷