ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 
 

   

 

    

 
ی ی ی-ی ی 䐻

 


 


ی ( ی ):

ј ϐ ی ۳۵ ی ǘ .
ј (ی ) ی .
ی ی ی یی ی یی ǁ .
ی word یی یی .
۱۵ (۵ ) ی .
ی ( ա ϡ ϐ Ә ی ی یʡ ی ی یی ǡ ӡ یی) Ә ј یی یʡ ی .
ی :

 

۴۰۰
۳۰۰
۲۰۰
ی ی ی .
یی : festivals@ahrdo.org

ی ǘ ی Ϙ ی ی ی یی ی. ی ی ی ۹۳۷۸۶۲۹۴۴۶۹+ Ȑیی ی ی ی info@ahrdo.org یی ی.

 

 ۳۶۳               ۱۳۹۹      ی  یی                     ی  ۲۰۲۰