ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 
 

   

    

 
ی یی

 

 

ی ǘ ی یی
ی ییی


ی ѡ ѡ
ʝ یی


ی ی ی Ș
ی Ԙییی


ϡ Ȑ ی
ی ییی


ی ی ی ی
ی ی یی ...


ی ʘی ی
ی ییی


э ی ی
ȝ یی


یی
ی یی

 


 ۳۶۰               / ۱۳۹۹      ی  یی                            ی  ۲۰۲۰