کابل ناتهـ، Kabulnath
Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 

 

 
 

علیشاه احمدی عباب

 
 
گَردِ بودا

 
 

   

چه فصلى بود كاشعار دلارا مى سرائيدم
گر از شادى گر از غم بود زيبا مى سرائيدم

قدت را چون قيام سرو ، در پهلوى دريا بار
هوايت را بلند از كوهِ بابا مى سرائيدم

مقابل با نگاهت دل چو از دلخانه ام ميرفت
تمامم را به كامِ موج دريا مى سرائيدم

گه از گردابِ درد خود به بند قرغه ميگفتم
گهى از آتش دل ، رو به گنگا مى سرائيدم

ز نقش پاى توفان برده ى شاهمامه و سلسال
به بندِ باميان ، از گَردِ بودا مى سرائيدم

لبِ خشك من و خشكىِ برگ لاله همسان است
اگر از تشنه كامى هاى بگوا مى سرائيدم

ز توفانِ حوادث ، خيمه هاىِ مان فرارى گشت
و من غمنامه ى بر نسلِ فردا مى سرائيدم

بسانِ مادرم يا حاجت الحاجات مى گفتم
به دستان دعا هر شب ، خدا را مى سرائيدم

سِوا از درد ميهن ، دردِ دورى ، درد تنهائى
ترا شهكارِ زيبائىِ دنيا مى سرائيدم

" عبابا " جُرم بسيارم به نزدِ محتسب اينست
كه از عشق كسى ، رو بر كليسا مى سرائيدم .

( عليشاه احمدى عباب )

 

تورنتو ۲۰۰۹ کانادا

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل ۱۹۳            سال نهــــــــــم                      جوزا    ۱۳۹۲                اول جون   ۲۰۱۳