کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
با سوامی آگنویست


استاد غلام رضا جلالی
 
 

در دیدار با سوامی آگنویست swami Agnivest رهبر آریاسماج -جنبش اصلاح طلبی که در اواخر قرن 19 بوجود آمد -  آریاسماج ها سلفی های مدرن هندوئیسم هستند. آنها سخنرانان برجسته و آشنا به زبان های مختلف دارند و سوامی یکی ازبرجسته ترین آنها است. کار سوامی تبلیغ است. او عضو مراکز علمی است و ازطرف دولت به سمینارهای مختلف خارج از کشور اعزام می شود. ایشان با زبان انگلیسی آشنایی دارد و کتابهای مختلفی تالیف کرده است. افراد وابسته به این جریان به موقعیت های کلیدی می رسند. آنها بت پرستی را نمی پذیرند.

سوامی آگنویست گفت : من عضو انجمن دوستی ایران و هند هستم. کار شما بسیار عالی است. این حرف قلبی من است. ما دارای تمدن مشترک پنج هزار ساله هستیم و در قرن های گذشته مورد تهاجم غرب در حوزه های مختلف قرار گرفتیم و جدایی بوجود آمده ولی این فرصت رسیده است که ما با توجه به قدرت سیاسی تهدید نشویم و چون مصون شده ایم بهتر است برگردیم مطالعه در ظرفیت های فرهنگی و تمدنی داشته باشیم و پیام ها و ارزشهای خود را ارائه دهیم.
ایشان ادامه داد :من مدیر کل جامعه جهانی اریایی هستم و ایران آریایی است. ما می خواهیم بدانیم که خالص ترین پیام اصلی و خالص آریایی چیست؟
آریا یعنی نوبل به این دلیل در وداها ما به هیچ وجه خود را نژاد پرست نمی دانیم آریایی یعنی راست گویی، رسایی و عقلانیت . در وداها آریایی یعنی پارسایانی که با تلاش خود روزی را به دست می آورند. هیتلر از این مفهوم سو استفاده کرد.
اگر توحید مبنا است باید روح توحید بکار گرفته شو. باید دید هدف زندگی چیست و مشترکات مخلوقات کدام است. بهترین درگاه قلب آدمی است چیزی که رومی و حافظ می گویند. عدالت خواهی فطری است.هر نوع کژروی در توحید موجب تخریب بنا خواهد شد. همه چیز بر توحید استوار است. وقتی توحید برای ما حل شد توحید به صورت پایدار دوام خواهد آورد در این صورت انسان از علایق دنیوی بریده می شود و به حقیقت می رسد.
از او می پرسم : میان توحید و حکمت کنونی هند چگونه وفاق بوجود آمده است؟
جواب می دهد ایده ای که در جهان حاکم شده است اروپایی محور است و تفکر اروپائیان انسان محوری است.باید این سد را در فرهنگ آریایی شکست. پارادایم محور آنها بسیار روشمند است . ازایده دارونیسم و غیره کنار هم قرار گرفته تا شرایط کنونی بوجود آید.
جهان حاضر انسان محور است و این ظالمانه و خلاف عدالت است . ما وقتی در حوزه آریایی می اندیشیم ما باید برای حیات و طبیعت و موجودات و همه چیز احترام قائل باشیم. همه آنها با هم مرتبط هستند ولی تفکر اساسی اروپا دارونیسم است. هر کس می تواند هر مقدار ثروت را بدست آورد. ما باید این تفکر غرب را به چالش بکشانیم و ابطال انسان محور بودن را باید به کرسی نشاند.مشکلات کنونی جوامع ما در این است که پارادایم غرب و مدل توسعه آن برما حاکم شده است. ما باید مدل توسعه بومی داشته باشیم و به همه چیز همزمان باید احترام بگذاریم.
ما برای توسعه خود از همه عناصر مادی استفاده می کنیم و از زندگی خود لذت می بریم. ولی در غرب  از روح خبری نیست. غرب تصرف منابع جهان را حق مسلم خود می داند تا بتواند بهره وری بیشتری از ماده داشته باشد.
در شرایط کنونی ما دربرابر غرب قرار گرفته ایم. لازم است مدل توسعه ای خود را ارائه دهیم.هدف زندگی پرستش خدا است. چگونه می توانیم ما به این هدف نزدیک شویم عشق و محبت، خدمت به مردم و عدالت آثار وجودی توحید است و کارهای دیگر فرعی خواهد بود.من به دعوت اسقف اعظم کانتنبری ده سال پیش به انگلستان رفتم. رئیس بانک جهانی حرف ما را گوش داد و از من خواست به واشنگتن بروم و سخنرانی کنم و من علیه جهانی سازی در آنجا سخنرانی کردم . او بعد از یک سال به هند آمد و من در فرودگاه علیه ایشان تظاهرات کردم و روی پلاکارت نوشتم برگرد و ایشان در هتل از من پرسید چه شده است؟ گفتم جهانی سازی یعنی اختیار داری صاحبان سرمایه در همه دنیا. منابع طبیعی و روابط زناشویی. حتی روابط جنسی به شکل کالادر آمده و برای هر کدام خرجی در نظر گرفته شده است. انسانها در جهانی سازی مثل برده خرید و فروش می شوند. حرص و ولع سرمایه داری مانع توسعه عدالت خواهی در جهان می شود. بیشتر مردم تحت فشار یک اقلیت سرمایه داری هستند. این رابطه باید تخریب شود. تروریسم و جنگ ها و مسائل کنونی ناشی از این مسائل است. ما می توانیم این مسائل را بطورمشترک حل کنیم.
فعالیت هایی که سرمایه داری غرب با صفت سکس و شراب و شکار خود دایر کرده نه تنها در جهت منابع مادی انسان نیست بلکه ضمن اینکه خدمتی به روح انجام نمی دهد، جسم را نیز به تباهی می کشد.تنظیم میان بدن و نفس هنر دین است. باید ایده های خوب از همه جا گرد آوری شود.
در آمریکااز من پرسیده شدنظر شما در باره جهانی سازی چیست ؟گفتم خانواده جهانی است. پرسیدند فرق نظر شما با جهانی سازی چیست؟گفتم: ما به پیشرفت های علمی غرب غیر از علوم انسانی نیاز داریم.امام خمینی بدرستی غرب را شیطان بزرگ خواند.
ما قدرت بزرگی از عشق داریم و می توانیم بااین قدرت یعنی قدرت خدا به مشکل غرب غلبه پیدا کنیم. ما باید به راه خود ایمان داشته باشیم و باتمدن غرب سازش نداشته باشیم.ما چین رادوست داریم ولی چین امروز کاملا فرهنگ غرب را پذیرفته است ولی ایران و هند شرایط متفاوتی دارند و ایران تا هند باید با یکدیگر باشند. ماباید به فرهنگ مشترک خود برگردیم و از ابزار شدن به دست غرب پرهیز کنیم.

 

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل     ۱۸۸،          سال    نهـــــــــم،      حوت/حمل     ۱۳۹۱/۱۳۹۲   هجری خورشیدی           ۱۶ مارچ      ۲۰۱۳ عیسایی