کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 

   

    

 
انتخابات و تحکیم وحدت در افغانستان

 


با کلیک کردن بالای عکس این صحبت را بشنوید

آیا انتخابات افغانستان، با اعتماد مردم به نتیجه خواهد رسید و آیا در تحکیم همبستگی ملی میان مردمان افغانستان مفید خواهد بود؟ برنامۀ امروز زمینه ها و زمانه ها، با بررسی آنچه تا حالا گذشته است، میخواهد به این سوال جواب بدهد.

 

با یاد آوری از بدخشان و «رانش» یا لغزش زمین، که باعث کشته شدن تعداد زیادی از هموطنان ما شد، این برنامه را با حضور آقایان نور محمد نور، ایشور داس و زمری نیاز ترتیب دادیم. نورمحمد نور، سخنگوی کمیسیون انتخابات است. ایشور داس، هموطن هندو مذهب ما، مسئول سایت وزین کابل ناتهـ است و زمری نیاز، مفسر سیاسی است.

 

گفتگو را با آقای نور محمد نور آغاز می‌کنیم و این سوال که، با در نظر داشت اینکه هرچه مدت شمارش طولانی تر باشد، به همان اندازه احتمال تقلب بیشتر می‌شود، چرا شمارش آراء در افغانستان اینقدر طولانی است؟ آقای نور در جواب به این سوال، روند انتخابات را تشریح می‌کند ومی‌گوید که در افغانستان برگزاری انتخابات در مناطق دور دست گاهی ایجاب میکند که مواد و وسایل با حیوانات حمل و نقل شود و از سوی دیگر، شمارش به شکل «مانوال» یا «دستی» صورت می‌گیرد یعنی هنوز کار شمارش، لا‌ اقل در آغاز روند، کامپیوتری نشده است.

 

از آقای ایشور داس، بصورت عموم در مورد نظم جمهوری اسلامی می‌پرسم. با در نظر داشت اینکه اگر افغانستان جمهوری هندویی می‌بود، برای مسلمانان سخت می‌بود، از ایشان می‌پرسم که آیا تحمل این رژیم، برای هندو مذهبان افغانستان سخت نیست؟ آقای ایشور داس می‌گوید که او مسایل را به شکل یک شهروند افغانستان پیگیری می‌کند و مذهب خود را در آن داخل نمی‌کند. او می‌گوید که مذهب او رابطه ای است بین او و خدا، این رابطه می‌تواند با مسایل شهروندی ارتباط نداشته باشد. او اضافه می‌کند که هندوان افغانستان حمایت خود را بصورت رسمی به کمیسیون انتخابات ابلاغ کردند. ولی او گله میکند که کمیسیون میتوانست به عنوان یک اقلیت با آنان در تماس شود، ولی نشد.
آقای ایشور داس اضافه میکند که هندوان مردمان اصیل همین سرزمین استند و یگانه تفاوت میان آنان و مسلمانان این است که، زمانیکه اکثریت مردم ملک های ما مسلمان شدند، آنان در دین سابق خود ماندند.

 

با یاد آوری این، که مردم افغانستان نه تنها از نظر قومی متفرق استند، بلکه از نظر عقیدتی و سیاسی هم، میان چپی ها و مسلمانان اختلاف است و چپی ها در این انتخابات حضور چندانی نداشتند، از آقای نیاز، که چند روز قبل در محفلی با حضور چگی ها در هامبورگ شرکت کرده بود، میپرسم که چپی ها چه نظری در مورد انتخابات دارند؟

آقای زمری نیاز میگوید که در این گرد هم آیی تنها چپی ها نبودند و از جناح های مختلف مردم حضور داشتند. ولی تعداد چپی ها زیاد بود و آنان با شوق فراوان نتایج انتخابات را تعقیب میکردند. آقای نیاز تشریح میکند که چپی ها با زندگی در کشور های غربی اهمیت و ارزش انتخابات را درک کرده اند.

در ادامه آقای نور محمد نور با قدر دانی از بحث های شرکت کنندگان دیگر، در مورد اینکه چه چیزی میتواند موفقیت انتخابات را تضمین کند، میگوید که مردم رشد کرده است، مطبوعات آزاد بوجود آمده است و مردمان این کشور، اهمیت انتخابات را درک کرده اند.

 

گفتگو با نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان، ایشور داس، مسئول سایت کابل ناتهـ، و زمری نیاز، تحلیلگر.

 

 

 

 

بالا

دروازهً کابل

الا

شمارهء مسلسل   ۲۱۵      سال دهم           ثور             ۱۳۹۳  خورشیدی                اول می  ۲۰۱۴