ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 
 

               ی: ی

    

 
  ی

 

 


1384 ی ی ی یʻ ی ی ی ی ی ی: ی یϿ یی . ی ی ی. ی ی ی ی ی ی Ԙ ی. ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی . ی ی... ی یی ʡ ی坐ی ی ی ی ! ی. ی : ی ی. ی . یی ی ی ی Ԑ . ی یی ی ی...
ی ی ی یی ی ی. ی یی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی . ی ی ی ݘ ی ی ی ی ی یی ݘ ی ی ӝ Ԙ ی ی ی ǐ ӝ Ԙ ی یی ی ی. ی ی ی ی ی ԁی یی. ی ی ԁی ی . یϡ ʝ ی ی ی ی ی. ی ی ی . ی !
-ی ی

ی یی ی . ѡ ѡ ی. ی. ی ی ی یی. یی ی ی ی ی ی ی یی Ͽ ǡ یی ی ی ی ی یی یی ی ی ی یی ی. ی یی یϿ ݘ И ی. ی ی. ی ی ی э ʡ ی ی ی ی Ͽ
ی ی . ی ی ! ی ی یی ی ی یی ی ی . ی ی ی. ی . ی ی ی ی! ی ѐ یی. یی. ی یی. ی ی ȁ ی ی. ی یی . ی ی ی ی. ی . ی یی ی .
ی . ی ی ی. ی ی ی. . 坐ی ʘی . ی ی ی ی. ی ԁ ی ǘ . یی ی ی ی . ȍ یϡ یӝ ی ی ی. یی ی یی. э یی ی ǐ ی . یی ی ی یی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی. ی یی ی ی ی ی .
ی ݘ ی . ی ی ی ی . ی ʝی ی ی ی ی ی ی . یی ی. ی ی یی .
ی 坐ی ی ی ی:
یی ی ی ی 坐ی . ǐ ӝ Ȑ ی ی ی ی یی. ӝ . ی ی ی ȡ ی ی. ی یی ی !
ی ی ی. ی ʝ ی. 捘 ی ϡ ی . یی ی ی. ی ی یی. ی ی ی ی. ޝی ی ی ی . یی ӝی ی ییی . ی ی ی ...
ی ی یی ی ی ی. یی ی ی ی یی ی . ی . ی ی ی یی ی یی یی ی ی ی.
یی ی ی ی ی. ی ی ǁ . . ی یی ی ی یی. ǐ یی ی ی ی ی.
ǘ ی ϡ یی. . ی ی. ی Ϙ یی 捘 . ی ی. ی ی یی ی ȝǡ Ґی ی یی ! ی Ϙ ی ی ی ی ی . ی ǘ ی . ی ی: ی ی И یǡ ی ی ی ʡ ی ی ی ǘ ی ی ȝی ی ی یی ی. ی Ϙ ی یی. ی یϡ .
- ی!
- ی !
- ʿ Ͽ
- Ԙ. . ی یϿ
- . ی ی. ʡ ϐی ی Ͽ
-ی .( ی Ȑی ی. ی ی. ǐ ی Ȑی ی. )
-Ԑ ی ی یی.
-ی . ȝی .
- ی. ی یی Ͽ
-ی ی یϿ ( ǐ Ȑی ی . ی . ی ی یی . ی ی ѐیی ی ی . ی یی. یی. یی.) ϡ 坝ی ی ǁ . ی.
-ی ی. ی ϡ یی. یی ی!
ȍی ǘ ی ی . ی :یی ی ی . ی یی ی. ی ی ی ی ی . ی . ی ی ی ی ی ی . ی ی ی . ی ǘی ی ی. ی ی. ی Ґی ی ی ǐ ی ی ǘی ی یی. ی.
یی ی . ی . ی :ǐ یی ی ی یϡ . ی .
ی ی ی. ی ی ی . ȍ . ǐ ی ی ی ޝی ј ی ی ی. ی ی ی : 坐ی ی . ی ی ی ʡ ی ی یی . 捘ی . یی ǁ ی یی ی . ی یی ی یی ی . ȍ ʘ ی ی ی . ی ی ی ی ی ݝی ی . ی ی : ی ی ی ی یی. ʡ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ȐییϿ ی ی ی ی.
: .
ȍ . ی . ی ی ی ی.
یی یی ی. ی . ی ی 坝ی ی. ی ȁ. ی ی . ی ی ی ی. ی ی ی . یی 捘 ی . ی ی یی ی ی ی یی Ґ ی : ی ی ی یی ی ی ی. ی ی ی.
ی ȍ ی : ی!
یی ʘ ʘ ϡ : ی یʿ
: ی ی ی یϿ ی ی ی ی یی ی . ی ی 坐ی ی . ی یی ی ǁ ی. ʡ ʡ юی ی ی ی یی!
ی ی . ی ی ی. یی . ی ی ی ی . ʡ ی ی ی ی ی . ǎ ی .
ȍ . ی . ی ی.

 

   ۴۱۶    ܎                /ی          ۱۴۰۱    ی  یی                 Ӂ  ۲۰۲۲